Red Barnet

red_barnet_forside

Red Barnet logoRed Barnet hjælper børn i hele verden
Red Barnet kæmper for hele verdens børns rettigheder og giver både akut og langsigtet hjælp til fattige eller udsatte børn i Danmark og udlandet. Red barnet yder nødhjælp og bekæmper fattigdom, børnearbejde, hiv/aids, seksuelt misbrug og trafficking.

Igennem sit samarbejde med lokale organisationer og myndigheder påvirker Red Barnet de lokale magtinstanser og forbedrer børns vilkår.

Red Barnet har rod i FN’s børnekonvention
Red Barnet har eksisteret i Danmark siden 1945 og er en demokratisk organisation med 60 aktive lokalforeninger som har mange frivillige og aktive medlemmer. Red Barnet bygger sit arbejde på FN’s børnekonvention, som arbejder for, at børn har ret til et godt liv. Børnekonventionen blev vedtaget i 1989 for at sikre alle børn rettigheder på lige fod med voksne.

Red Barnet har royal opbakning
Sammen med en lang række af andre kendte danskere er Kronprins Frederik ambassadør og protektor for Red Barnet. Kronprins Frederiks engagement er med til at skabe opmærksomhed og fokus på børns vilkår.

Pengene bruges der hvor de hjælper mest
Red Barnets procedurer for nødhjælp er med til at sikre, at støttekronerne bliver brugt der, hvor de batter allermest. Der hvor børn har akut behov for hjælp og der hvor de langsigtet er med til at skabe en fremtid for det enkelte barn. Red barnet er aktiv i hele verden og er med til at sikre børn i hele verden ret til et godt liv.

>> Læs mere om Red Barnet

Tags: