Dansk Røde Kors

Dansk Røde Kors

Dansk Røde KorsDansk Røde Kors er en humanitær hjælpeorganisation og en del af det internationale netværk af Røde Kors- og Røde Halvmåneselskaber. Vi hjælper mennesker i Danmark og i resten af verden – altid ud fra en overvejelse af, hvor nøden er størst – i krige, katastrofer – og blandt verdens fattige.

Dansk Røde Kors er en demokratisk organisation, der består af 250 lokale afdelinger – hvor 20.000 frivillige hjælper lokalt.

Du kan støtte Røde Kors – som medlem eller fadder, med et bidrag, med din tid – som frivillig eller hvis du er selvstændig eller ejer gennem din virksomhed.

Internationale Røde Kors- og Røde Halvmåne
Der er 186 nationale selskaber verden over. Det er næsten et i hvert land. Selskaberne arbejder nationalt, og hvis muligt også internationalt. Røde Kors og Røde Halvmåne er to betegnelser for den samme organisation.

Røde Kors-principperne er en del af fundamentet for Den internationale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevægelse.  Der er syv principper:

Medmenneskelighed:
Vi hjælper mennesker i nød for at forhindre og lindre menneskelig smerte, hvor end den findes.

Upartiskhed:
Vi hjælper alle uanset nationalt, køn, tro, religiøst tilhørsforhold og politisk tilknytning

Neutralitet:
Vi tager aldrig parti, men hjælper alle uden at tage hensyn til skyld eller uskyld.

Uafhængighed:
Ingen kan tvinge os til eller forhindre os i at hjælpe, der hvor vi mener, der er brug for det.

Frivillighed:
I Danmark arbejder 17.000 mennesker for at hjælpe andre – uden at få løn.

Enhed:
Der kan kun være et Røde Kors-selskab i hvert land. Selskabet skal være åbent for alle.

Almengyldighed:
Alle Røde Kors-selskaber i verden er lige – med samme rettigheder og samme pligter.

>> Læs mere om Dansk Røde Kors