Dansk Røde Kors

Dansk Røde Kors

Dansk Røde Kors er en humanitær hjælpeorganisation og en del af det internationale netværk af Røde Kors- og Røde Halvmåneselskaber. Vi hjælper mennesker i Danmark og i resten af verden – altid ud fra en overvejelse af, hvor nøden er størst – i krige, katastrofer – og blandt verdens fattige.
Klik her og støt nu
Dansk Røde Kors er en demokratisk organisation, der består af 250 lokale afdelinger – hvor 20.000 frivillige hjælper lokalt.

Du kan støtte Røde Kors – som medlem eller fadder, med et bidrag, med din tid – som frivillig eller hvis du er selvstændig eller ejer gennem din virksomhed.

Internationale Røde Kors- og Røde Halvmåne
Der er 186 nationale selskaber verden over. Det er næsten et i hvert land. Selskaberne arbejder nationalt, og hvis muligt også internationalt. Røde Kors og Røde Halvmåne er to betegnelser for den samme organisation.

Røde Kors-principperne er en del af fundamentet for Den internationale Røde Kors- og Røde Halvmåne-bevægelse.  Der er syv principper:

Medmenneskelighed:
Vi hjælper mennesker i nød for at forhindre og lindre menneskelig smerte, hvor end den findes.

Upartiskhed:
Vi hjælper alle uanset nationalt, køn, tro, religiøst tilhørsforhold og politisk tilknytning

Neutralitet:
Vi tager aldrig parti, men hjælper alle uden at tage hensyn til skyld eller uskyld.

Uafhængighed:
Ingen kan tvinge os til eller forhindre os i at hjælpe, der hvor vi mener, der er brug for det.

Frivillighed:
I Danmark arbejder 17.000 mennesker for at hjælpe andre – uden at få løn.

Enhed:
Der kan kun være et Røde Kors-selskab i hvert land. Selskabet skal være åbent for alle.

Almengyldighed:
Alle Røde Kors-selskaber i verden er lige – med samme rettigheder og samme pligter.

Klik her og støt nu

WWF Verdensnaturfonden

WWF logo
WWF Verdensnaturfonden ønsker at bevare naturen og dyrelivet
WWF Verdensnaturfonden er verdens største og måske mest indflydelsesrige ikke-statslige organisation, som arbejder for at bevare naturen og miljøet på verdensplan.

Naturen og miljøet på vores klode er under pres. Hver dag fældes regnskove, vores hav tømmes for fisk og den globale opvarmning og forurening truer klimaet. Mange af klodens unikke naturområder og dyrearter er truede som følge af menneskets fremmarch på kloden. De menneskeskabte ødelæggelser af naturen går mest ud over de mange fattige mennesker i verden, som er afhængige af naturen.

Læs videre “WWF Verdensnaturfonden”

Red Barnet

Red Barnet logoRed Barnet hjælper børn i hele verden
Red Barnet kæmper for hele verdens børns rettigheder og giver både akut og langsigtet hjælp til fattige eller udsatte børn i Danmark og udlandet. Red barnet yder nødhjælp og bekæmper fattigdom, børnearbejde, hiv/aids, seksuelt misbrug og trafficking.

Igennem sit samarbejde med lokale organisationer og myndigheder påvirker Red Barnet de lokale magtinstanser og forbedrer børns vilkår.

Læs videre “Red Barnet”

SOS Børnebyerne

SOS Børnebyerne logoSOS Børnebyerne hjælper nødlidende børn i hele verden.
SOS Børnebyernes formål er at støtte forældreløse børn og andre sårbare børn, der enten er i fare for at miste deres familie eller allerede er blevet forældreløse, mulighed for at vokse op i kærlige hjem.

Hjælp til selvhjælp
SOS Børnebyerne hjælper det individuelle barn med at skabe sin egen fremtid og tage del i udviklingen af deres lokalsamfund.

Læs videre “SOS Børnebyerne”